Warszawa: Awaria i pożar w Elektrociepłowni Siekierki – K3 Engineering Solutions

Warszawa: Awaria i pożar w Elektrociepłowni Siekierki

GK PGNiG realizuje obecnie projekt badawczy, który ma ustalić techniczne możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury gazowej do przesyłu mieszanki wodoru z gazem ziemnym. Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu. Elektrociepłownia Siekierki – jak informuje PGNiG Termika – ogrzewa ponad połowę warszawskich budynków i dostarcza prąd elektryczny pozwalający zapalić ponad 10 milionów żarówek o mocy 60 watów. Rzecznik spółki PGNiG Termika Mariusz Orzełowski poinformował, że ok. godz. “Była to samoistna awaria, która wywołała pożar” – wyjaśnił.

Warszawa: Awaria i pożar w Elektrociepłowni Siekierki

Emisję gazów cieplarnianych na każdą jednostkę wytworzonej energii w jednym ze swoich największych zakładów produkcyjnych, zapewniającym bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom stolicy. Dodatkową korzyścią jest znacząca redukcja innych zanieczyszczeń, takich jak pyły, związki siarki i azotu. Efekty ekologiczne uzyskane na Żeraniu pokazują ogromny potencjał energetyki opartej na gazie ziemnym – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG S.A. Czy z panoramy Warszawy zniknie jeden z najwyższych i najbardziej charakterystycznych obiektów budowlanych?

Pracownik Elektrociepłowni

Ponowny rozruch bloku nastąpił 13 grudnia, kiedy to rozpoczął pracę komercyjną. – Nowy blok gazowo-parowy w Ec Siekierki będzie wspomagał pracę tamtejszych jednostek, a z czasem zastąpi część kotłów węglowych – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu PGNiG TERMIKA SA. – Jego wielkość jest zdeterminowana przede wszystkim możliwościami sieci energetycznej w Warszawie, jednak w założeniu ma być on niemal bliźniaczy do bloku żerańskiego.

Personel Serwisu Sprzątającego- Elektrociepłownia Siekierki

Planowana moc cieplna inwestycji to ok. 350 MWt, a elektryczna ok. 550 MWe. Łączne zużycie gazu ziemnego w ciągu roku szacuje się na ok. 0,75 Phillips trzeci kwartał raport o wiele gorzej niż prognozy zysku-Forex mld m³. W ramach projektu, obok bloku gazowo-parowego, przewidujemy również kotłownię gazową, akumulator ciepła oraz kocioł elektrodowy.

Mechanik Samochodowy

Za nami kilka spotkań z mieszkańcami Mokotowa i Wilanowa, przedstawicielami wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz samorządowcami tych dzielnic, poświęconych planowanej inwestycji. Rozwialiśmy podczas nich wątpliwości związane z powstaniem nowego źródła ciepła w Ec Siekierki. Przedstawiliśmy nasze doświadczenia z budowy i eksploatacji niemal bliźniaczej jednostki, działającej od ponad roku na Żeraniu. Zakład dysponuje mocą cieplną 2068 MW i mocą elektryczną 620 MW. Podstawowe jednostki wytwórcze EC Siekierki to cztery bloki, w tym trzy ciepłownicze o mocy 105 MWe każdy i jeden kondensacyjny z upustem ciepłowniczym o mocy 125 MWe. Część kolektorową stanowią cztery kotły parowe i pięć turbin.

Referendarz do spraw zarządzania projektem i harmonogramem licencjonowania

W sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia – dowiadujemy się z informacji na portalu Sadyba24.pl. Kominy wielkiej Elektrociepłowni Siekierki, największego tego typu obiektu w Polsce i drugiego co do wielkości w Europie, stanowią charakterystyczny punkt orientacyjny dla całej Warszawy. Dwa z trzech czynnych kominów elektrociepłowni mają aż 200 metrów wysokości. Są to szóste najwyższe punkty w mieście po Varso Place (310 m), kominie ciepłowni Kawęczyn (300 m), Pałacu Kultury i Nauki (237 m), Warsaw Spire (220 m) oraz Warsaw Trade Tower (208 m).

Sprawdź, czy nie ma literówek we wpisanych frazach lub spróbuj bardziej ogólnego zapytania. Niestety Dlaczego nie brokerzy Forex jak skalpers nie wpieramy Twojej przeglądarki co może znacznie wpłynąć na poprawne ładowanie skryptów strony.

  1. – Nowy blok gazowo-parowy w Ec Siekierki będzie wspomagał pracę tamtejszych jednostek, a z czasem zastąpi część kotłów węglowych – mówi Paweł Przychodzeń, wiceprezes zarządu PGNiG TERMIKA SA.
  2. Kominy wielkiej Elektrociepłowni Siekierki, największego tego typu obiektu w Polsce i drugiego co do wielkości w Europie, stanowią charakterystyczny punkt orientacyjny dla całej Warszawy.
  3. Każda kolejna inwestycja wpływa na zmniejszenie szkodliwych emisji i poprawia jakość powietrza w okolicy.
  4. Jeśli inwestycja  znajdzie się w strategii, rozpoczniemy kolejne kroki w spółce – informuje Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG Termika.

Blok gazowo-parowy Ec Żerań obrazuje, w jakim kierunku zmierza PGNiG TERMIKA. Przejście na nisko i zeroemisyjne źródła energii nie byłoby możliwe w pespektywie roku 2030, czy nawet 2040, gdyby nie posiłkowanie się paliwem pomostowym, jakim jest gaz ziemny. PGNiG TERMIKA, jako Spółka z Grupy Kapitałowej PGNiG, rozpoczęła modernizację swoich zakładów, kładąc nacisk właśnie na gaz ziemny. Żerański blok nie jest jedyną inwestycją gazową, jaką zaplanowaliśmy na przyszłe lata. Planujemy budowę jednostek gazowych także w Elektrociepłowni Siekierki, Elektrociepłowni Pruszków oraz Ciepłowni Kawęczyn – zapowiada Jarosław Maślany. Pierwsza synchronizacja turbozespołu gazowego z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym i pierwsza generacja energii elektrycznej miały miejsce pod koniec czerwca.

Z kolei w sierpniu nastąpiła pierwsza synchronizacja całego bloku (turbozespołu gazowego i turbozespołu parowego), po której rozpoczęły się prace regulacyjne i testy poszczególnych układów bloku. Ruch próbny bloku trwał łącznie 720 godzin i po nim nastąpiły testy sieciowe. Zgodnie z planem 6 grudnia Wykonawca przekazał PGNiG TERMIKA gotowy blok do eksploatacji. Od tego momentu Spółka mogła ubiegać się o przyznanie dla bloku koncesji na produkcję energii cieplnej  i elektrycznej. W tym czasie miał miejsce, wynikający z przepisów prawnych, postój bloku.

W miejsce starego, wysokiego komina w elektrociepłowni Siekierki, który przewidziany jest do wyburzenia, planowana jest budowa nowego, trzykrotnie niższego. Ewentualna nowa inwestycja budzi też kontrowersje i obawy wśród ekologów i części mieszkańców. Zielonym światłem dla podjęcia decyzji przez spółkę (w sprawie budowy bloku gazowego w EC Siekierki – red.) będzie przyjęcie aktualizacji strategii przez grupę kapitałową PGNiG. Jeśli inwestycja  znajdzie się w strategii, rozpoczniemy kolejne kroki w spółce – informuje Paweł Stańczyk, prezes zarządu PGNiG Termika.

PGNiG Termika i Lafarge Cement podpisały 9 maja 2014 roku umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnego przedsięwzięcia – budowy i eksploatacji separatora popiołów lotnych. Blok, kotłownie gazowe oraz pracujące wciąż kotły fluidalne pozwolą na wyłączenie łącznie dziewięciu kotłów węglowych w Elektrociepłowni Żerań. Tym samym w zakładzie pozostaną czynne jedynie dwa kotły węglowe, które także zostały doposażone w zaawansowane instalacje oczyszczania spalin. Dzięki temu kotły spełniają restrykcyjne normy krajowe i unijne. To zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*